• Изваждане на смъртен акт.
 • Посещение на адрес.
 • Цялостна организация на погребение.
 • Запазване дата и част за погребение.
 • Уреждане на ново гробно място или стар гроб.
 • Издаване на служебни бележки за работа.
 • Специализиран превоз катафалка Крайслер.
 • Доставка на ковчег.
 • Надгробен Кръст.
 • Хладилна камера за покойници
 • Надпис на кръст
 • Пълен тоалет на покойника, бръснене, грим
 • Подготовка на ковчег и полагане на покойника
 • Аранжиране на ковчег с цветя и зеленина
 • Венци от естествени и изкуствени цветя
 • Цветя и букети
 • Осигуряване на Кетъринг, раздавки: жито, погача, вино
 • Некролози: черно – бели, цветни, ламиниране, портретиТраурни стоки – всичко за покойника.
 • Осигуряване на хора за товарене/ стоваряне на покойник.
 • Осигуряване на хора за качване или сваляне/ етажОсигуряване на Църква, Параклис или Зала за Опело.
 • Осигуряване на Църковно или Длъжностно лице за опело или ритуал.
 • Присъствие на Свещеник, Ходжа, Траурен агент на гроба за ритуал и обслужване на церемонията по погребението.
 • Осигуряване хора за копане и заравяне на гробОсигуряване на бус или автобус за присъстващите лица.
 • Доставка на живи цветя и венци до посочен от вас адрес.
 • Транспорт на покойника в цялата страна със специализиран превоз катафалка.
 • Равнене на гроба на четиридесетия ден.
 • Помени,Кремация.

КРЕМАЦИЯ
Кремацията е процесът на полагането и изгарянето на тялото на покойника в специално изградена пещ, която се нарича крематориум. В резултат на това изгаряне се получава прах и газообразни вещества. Кремацията е много широко разпространена в Западна Европа. За първи път започнала да се прилага в Древна Гърция. Гърците считали, че изгарянето на тялото помага на мъртвите в задгробния живот. За извършването на кремация тялото на покойника задължително трябва да бъде в дървен ковчег. Самата кремация се извършва най-късно до 48 часа след приемане на покойника в крематориума, при условие, че всички необходими документи за извършването й са приети и обработени. Тези документи са: препис-извлечение от смъртния акт. талон /разрешително/ за кремация, издаден от лекаря, който е констатирал смъртта. В него се декларира, че липсват данни за насилствена смърт и се разрешава тялото да бъде кремирано. декларация от най-близък наследник в низходящ ред по права линия за желание за извършване на кремацията, негов документ за самоличност, както и документ, доказващ родствената връзка с починалия. Обикновено, след кремацията, урната с тленните останки се прави урнопилагане , илиурната да се съхранява от близките на починалия . За момента на територията на България функционира само един крематориум, който се намира в гр. София.